Een vertaling

GIST ribbonIk zie ze regelmatig voorbijkomen, berichten op Facebook van “deel dit als je tegen kanker bent”. Ik snap dat zo’n bericht goed bedoeld is, maar vraag me af in hoeverre het ook daadwerkelijk helpt. Bewustwording dat kanker nog steeds bestaat is zeker noodzakelijk, maar als je in een jaar tijd tientallen van dit soort berichten te zien krijgt, dan vraag ik me af of je daarmee dat doel niet ietwat voorbij schiet. “Alweer zo’n bericht, nu weet ik het wel hoor!” Maar misschien ben met die gedachtegang wel veel te pessimistisch. Wie zal het zeggen? Laten we het er maar op houden dat ik zelf liever zoek naar meer concrete mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan de strijd tegen kanker.

Die mogelijkheid ontstond enige tijd geleden, toen ik mezelf bij de Life Raft Group aanmeldde (zie de blog van 30 juli) en daar mijn patiëntengegevens registreerde. En tevens een formulier kon downloaden waarmee ik bij de ziekenhuizen waar ik in het verleden was geopereerd een verzoek kon indienen om een weefselmonster van mijn tumoren op te sturen ten behoeve van een mutatie analyse. Wat betreft het Radboud UMC vertelde de oncoloog de laatste keer overigens dat daar al gevolg aan was gegeven.
Eigenlijk was het maar een kleine moeite en om die reden besloot ik om via het forum van de Contactgroep GIST voor Nederland en België, andere lotgenoten te wijzen op de mogelijkheid om eveneens een paraffineblokje met een monster van hun GIST tumor(en) naar Amerika te laten zenden.

Enkele weken geleden kwam daarop echter een reactie die me deed beseffen dat wat ik een kleine moeite vind, voor anderen toch nog wel ingewikkeld kan zijn. Iemand reageerde dat hij zich had ingeschreven bij Life Raft Group, maar dat voor hem het Engels erg lastig was. De internet site zelf heeft standaard weliswaar een optie om via Google te vertalen, maar daarbij worden inschrijfformulieren etc. niet meegenomen. En dat had er toe geleid dat een aantal vragen moesten worden opengelaten.

Wij lezen hier thuis vrijwel uitsluitend Engelse boeken en die vertaaloptie had ik zelf niet eens gezien, laat staan gebruikt. Die omissie was mij dus evenmin opgevallen. Maar dat veranderde niets aan het feit dat ik iedereen wel had aanbevolen om zich te registreren. Ik besloot daarop om de Engelstalige aanmeldformulieren en standaardbrieven dan maar zelf in het Nederlands te gaan vertalen. Als een soort gebruikershandleiding. Dat moest toch niet al te veel moeite zijn.
Ware het niet dat ik, na wat vriendelijke contacten met medewerkers van de Life Raft Group, er al snel achter kwam dat sommige formulieren zowel via het internet als ook schriftelijk ingevuld konden worden. En dat die formulieren onderling weer verschillend waren. Uiteindelijk bleek dat in totaal 7 formulieren vertaald moesten worden, hetgeen resulteerde in een “vertaalhandleiding” van 18 bladzijden.

Iets meer werk, maar daar moet je niet over klagen. Deze handleiding is omgezet in pdf-formaat en wordt nu niet alleen via de Contactgroep GIST speciaal voor alle leden in Nederland en België beschikbaar gesteld, maar ook de Life Raft Group vond het een leuk initiatief en verzocht om een exemplaar (en je kunt het natuurlijk ook via mij verkrijgen).
Ik hoop dat dit daarmee toch weer een extra stimulans kan zijn voor lotgenoten om zich eveneens te registreren en daarmee hun bijdrage aan de bestrijding van GIST te leveren.

Dus nu weet je het, als ik berichten op Facebook over “deel dit als je tegen kanker bent” niet doorstuur, dan is het niet uit onverschilligheid, maar alleen omdat ik een wat andere aanpak volg.

One comment on “Een vertaling
  1. Leentje Schepers says:

    Geweldig, die aanpak van jou René, en weer een punt waar we het helemaal over eens zijn. Toch opvallend, niet?

    Ik heb alles dus zelf gedaan, mijn inschrijving bij de LRG, het opvragen van mijn paraffine blokjes (in ‘t totaal 4. Drie van mijn 3 operaties en 1 van mijn overleden neef die óók van GIST geopereerd was) Die 4 blokjes heb ik in Portugal, Frankrijk en België moeten opvragen. Dus óók in 3 talen. MAAR : ze zijn vandaag allemaal samen op de post gegaan naar de States ! Iets waar ik in deze moeilijke en onzekere tijd toch weer blij en trots over ben.

    En wat die vervelende taalverwarring betreft, gewoon de fout van die Toren van Babel, daarvoor sprak toch iedereen gewoon Vlaams !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twelve + 10 =