Gezondheidszorg

Health careBij de recente verkiezingen in Nederland werd het mij weer eens duidelijk dat ik zaken toch anders bekijk dan voorheen. Niet dat mijn standpunten zijn veranderd, maar ik verbaas me wel veel meer dan voorheen over het fanatisme waarmee mensen een bepaalde idee aanhangen.
Uiteraard worden in de politiek bepaalde standpunten, zeker in de aanloop naar verkiezingen, wat nadrukkelijker belicht en meer uitvergroot dan in het normale dagelijkse leven gebeurt. Maar als je de reacties daarop hoort en leest dan betwijfel je toch wel of ook degenen die mogen gaan stemmen zich dat eveneens realiseren.

Een geheel nieuw onderwerp voor mij, maar waar ik me persoonlijk vanzelfsprekend nu wel sterk bij betrokken voel, is de gezondheidszorg. Talloze mensen klagen werkelijk steen en been over de verslechtering van de gezondheidszorg. Over de bezuinigingen en al het leed dat daardoor wordt veroorzaakt. Nu ben ik wat dat betreft ondertussen een ervaringsdeskundige geworden en ik heb spijtig genoeg ook het falen hiervan aan de lijve mogen ondervinden. Sterker nog, als ik na mijn eerste operatie een betere nazorg had gehad, dan was zeker de kans aanwezig geweest dat ik niet eens aan deze blog was begonnen. Omdat ik gewoon verder had kunnen gaan met mijn leven.
Maar gedane zaken nemen geen keer en hoewel het in de realiteit anders is gegaan, wil dat nog niet zeggen dat ik daarmee afstand neem van de gezondheidszorg in het algemeen. Ik kijk liever vooruit en zie dan dat mijn situatie vergeleken met anderen mensen op deze aardbol zeker niet het slechtste is. Over de zorg, de behandeling in het Radboud UMC ben ik in elk geval best tevreden en wat dat betreft dankbaar dat ik in Nederland woon.

Wat daarbij echter wel leuk is om mee te maken, is dat een landelijke organisatie uit de gezondheidszorg bij Marian haar bedrijf heeft aangeklopt, die belangstelling heeft voor het softwarepakket Ambla System. Omdat daarmee de veiligheid in talloze zorginstellingen beter gecontroleerd en bewaakt kan worden. En dat is dan wel weer aardig omdat dit softwaresysteem oorspronkelijk is voortgekomen uit de ideeën die ik heb opgedaan bij mijn werk in de zwembaden.

Wat voor een zwembad toepasbaar is, kan blijkbaar ook voor een zorginstelling worden aangewend. Nog opmerkelijker was echter dat het ministerie dat zich met nieuwe wetgeving voor zwembaden bezig houdt pas na lang aandringen toe gaf dat deze software ten aanzien van de hygiëne en veiligheid inderdaad een centrale rol speelt in de dagelijkse bedrijfsvoering van zwembaden. Terwijl het ministerie dat zich voor hetzelfde onderwerp bezig houdt met alle zorginstellingen die rol wel onmiddellijk en spontaan bevestigde.
Of dit inhoudt dat het Ambla System straks niet alleen in zwembaden maar ook in de gezondheidszorg gaat worden toegepast moet de toekomst nog uitwijzen. Het zou in dat geval dan wel opmerkelijk zijn dat het dezelfde weg volgt als ik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ten − three =